cropped-logo-iso-1.jpg

Jesteśmy firmą zapewniającą Klientom szybkie, rzetelne, bezstronne i wysoko zindywidualizowane usługi w zakresie rzeczoznawstwa i kontroli, badań, konsultingu, audytu oraz szkoleń.

Nasze działania poparte są ponad 65-letnim doświadczeniem zdobywanym na całym świecie oraz wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami inspektorów i ekspertów. Usługi wykonujemy w oparciu o ustalenia kontraktowe, przepisy prawne, normy, instrukcje oraz praktyki handlowe. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

By być blisko naszych Klientów jesteśmy członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych, między innymi The Grain and Feed Trade Association, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Polska Izba Paliw Płynnych.

Zarząd

Andrzej Rogoziński

Andrzej Rogoziński

Prezes Zarządu,

Dyrektor Naczelny

Polityka jakości 

Pragniemy być godną zaufania i jak najczęściej wybieraną firmą branży badań, inspekcji i certyfikacji, która dąży do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie im profesjonalnych usług spełniających wymagania, mających zastosowanie, przepisów prawnych i innych.

Możliwości skorzystania z usług POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku mają wszyscy Zleceniodawcy na równych prawach.

Całokształt  działalności firmy jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 "Systemy zarządzania jakością. Wymagania".

W zakresie inspekcji towarów prowadzona działalność jest także zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję".

Laboratorium wykonujące badania analityczne spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001 i działa zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Certyfikaty:

Historia

 

styczeń 1949r. - zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu powołujące Przedsiębiorstwo Państwowe POLCARGO Rzeczoznawstwo i Kontrola Ładunków z siedzibą w Gdyni.

luty 1949r. - rozpoczęcie działalności PP POLCARGO w siedzibie w Gdyni oraz w 4 oddziałach terenowych: Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Łodzi.

sierpień 1990r. - powstanie - na bazie biura terenowego w Gdańsku- firmy "POLCARGO Gdańsk Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym" - Przedsiębiorstwo Państwowe.

październik 1991r. - rozpoczęcie działalności prywatnej firmy "POLCARGO Gdańsk" - Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku.

kwiecień 1992r. - zmiana nazwy na "POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

czerwiec 2009r. - zmiana nazwy na POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku.

1991r. do chwili obecnej - rozwój terytorialny firmy - obecnie Placówki w Gdyni i Szczecinie, filie w Braniewie i Łodzi oraz Laboratorium w Gdańsku.

Ankieta zadowolenia Klienta

 

Skargi i odwołania

 

Klienci POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku mają możliwość złożenia skargi lub odwołania od wyników inspekcji w rozsądnym terminie od daty realizacji usługi u pracownika handlowego prowadzącego zlecenie.
Skargi i odwołania rozpatrywane są rzetelnie i bezstronnie przez osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację przedmiotowej usługi.
Na życzenie Klienta POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku udostępnia procedurę rozpatrywania skarg i odwołań.

Dane rejestrowe firmy

POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku

ul. Władysława IV 13B

80-547 Gdańsk

 

Kapitał zakładowy: 138.300,00 PLN

 

Rejestr Handlowy:

Rejestr Przedsiębiorców

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr KRS 0000142795

REGON 190533950

 

NIP 583-000-52-07