Zgodnie z posiadaną akredytacją PCA Pracownia Paliw Stałych wykonuje analizy metodą suszarkową na zawartość wilgoci całkowitej w węglu i koksie. Posiadamy także akredytacje na wykonywanie analizę ziarnową tych towarów.

Klientom proponujemy także badania radioaktywności towarów wykonywane przenośnym przyrządem PM-1401. Jest on przeznaczony do wykrywania i lokalizacji materiałów radioaktywnych na podstawie emitowanego przez nie promieniowania gamma.