ship-128

KONTROLE BIOMASY LUZEM

W POLSKICH PORTACH MORSKICH:

IMPORT

 

A. KONTROLA WYŁADUNKU TOWARU ZE STATKU DO MAGAZYNU/ NA PLAC SKŁADOWY LUB ŚRODKI TRANSPORTU:

• przeprowadzenie wywiadu statkowego: informacje o poprzednich podróżach , ostatnie trzy ładunki, ewentualne awarie, protesty, sposób załadunku i ważenia kontrolowanej partii w porcie załadowczym itp.

• określenie ilości wyładowanego towaru poprzez pomiar zanurzenia statku (draft survey).

• nadzór nad ważeniem.

• próbobranie.

• nadzór nad wyładunkiem: wizualna kontrola stanu towaru, ewentualne monitorowanie temperatury towaru.

• analiza chemiczna.

• kontrola opróżnienia ładowni.

• bieżący serwis informacyjny, w tym fotograficzny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

 

 

B. KONTROLA TOWARU WYDAWANEGO Z MAGAZYNU NA ŚRODKI TRANSPORTU:

• nadzór nad ważeniem i ustalenie wagi towaru.

• bieżący serwis informacyjny, w tym fotograficzny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

 

 

kontakt

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.