ship-128

Kontrola nawozów

w eksporcie lub imporcie

w polskich portach morskich:

 

 

Kontrola załadunku towaru na statek lub wyładunku ze statku:

• przeprowadzenie wywiadu statkowego: informacje o ostatnich podróżach, ostatnie trzy ładunki, ewentualne awarie, protesty, sposób załadunku i ważenia kontrolowanej partii w porcie załadowczym itp.

• kontrola czystości ładowni.

• nawozy luzem: określenie ilości załadowanego lub wyładowanego towaru poprzez pomiar zanurzenia statku (draft survey).

• nawozy płynne: pomiary objętościowe, ustalenie gęstości towaru i obliczenie masy towaru w poszczególnych tankach statkowych.

• nawozy konfekcjonowane (big bagi, worki): liczenie.

• próbobranie.

• nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem: wizualna kontrola stanu towaru.

• analiza sitowa.

• analiza chemiczna.

• kontrola opróżnienia ładowni.

• bieżący serwis informacyjny, w tym fotograficzny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

 

kontakt

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.