ship-128

Kontrole pasz w polskich portach morskich

IMPORT

A. KONTROLA WYŁADUNKU TOWARU ZE STATKU:

• pozyskanie danych o towarze związanych z przewozem morskim: informacje o ostatnich podróżach, ostatnie trzy ładunki, ewentualne awarie, protesty, sposób załadunku i ważenia kontrolowanej partii w porcie załadowczym itp.

• nadzór nad ważeniem środków transportu i ustalenie wagi towaru.

• określenie ilości wyładowanego towaru  poprzez pomiary zanurzenia statku - draft survey.

• organoleptyczna kontrola stanu towaru po otwarciu ładowni.

• nadzór nad przeładunkiem - bieżąca kontrola stanu towaru.

• pobranie próbek poglądowych do badania na obecność Salmonelli.

• analiza.

• bieżący serwis informacyjny, w tym fotograficzny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

B. KONTROLA WYDAWANIA TOWARU Z MAGAZYNU NA ŚRODKI TRANSPORTU:

• monitorowanie pracy magazynu, w tym kontrola stanu towaru, nadzór nad ważeniem, kontrola zgodności wydawań z dyspozycją spedytora, kontrola prawidłowości realizowanej procedury wydawań przez załadowcę.

• próbobranie.

• okresowe poglądowe inwentaryzacje.

• bieżący serwis informacyjny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

kontakt

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.