AUDYTY I WDROŻENIA

 

Oferujemy usługi audytorskie i wdrożenia wszystkim podmiotom związanym z produkcją i obrotem w zakresie towarów rolno-spożywczych.

 

Audyty przeprowadzamy według kryteriów ustalonych z Klientem.

 

Wdrożenia dotyczą wprowadzania przez podmiot Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli HACCP, zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000. Zakres usług  obejmuje wszystkie etapy niezbędne do wdrożenia systemu HACCP, a więc kolejno audyt zerowy, szkolenie, ewentualne doradztwo w  doborze kryteriów przy powoływaniu przez podmiot zespołu ds. HACCP, niezbędne  konsultacje oraz audyt końcowy. Zazwyczaj realizacja tych działań trwa od 1 do 5 miesięcy od daty otrzymania zlecenia. Deklarujemy możliwość skrócenia terminu.

Jesteśmy gotowi zrealizować zlecenie w mniejszym zakresie.

 

Oferujemy wszechstronną pomoc przy wdrażaniu Systemu GMP+. GMP+ to standard Dobrej Praktyki Produkcyjnej wraz z zasadami systemu HACCP, gwarantujący, że pasze dostarczone zwierzętom są bezpieczne pod względem zdrowotnym oraz nie zagrażają przyszłym konsumentom i środowisku. Kompleksowe konsultacje POLCARGO obejmują wszystkie etapy od analizy stanu wyjściowego w firmie poprzez pobranie próbek i analizy w akredytowanych laboratoriach po weryfikacje działania systemu.

 

Posiadamy także możliwości w zakresie czynności związanych z wprowadzaniem systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 czy też dotyczących gospodarki odpadami i zarządzania środowiskiem.

 

W latach poprzednich oferowaliśmy naszym Klientom usługi doprowadzające do uzyskania certyfikatów niezbędnych w eksporcie do Federacji Rosyjskiej w systemie dobrowolnej certyfikacji GOST R oraz w systemie obowiązkowej certyfikacji zgodności z technicznymi regulacjami. Wprowadzenie embarga ze strony Federacji Rosyjskiej przerwało tą działalność. Liczymy na możliwość zmiany tej sytuacji w przyszłości.

 

Zainteresowanych współpracą z nami prosimy o kontakt z Sekcją Certyfikacji ».