POLCARGO GDANSK logo

Jesteśmy firmą zapewniającą Klientom szybkie, rzetelne, bezstronne i wysoko zindywidualizowane usługi w zakresie rzeczoznawstwa i kontroli, badań, konsultingu, audytu oraz szkoleń.

Nasze działania poparte są ponad 70-letnim doświadczeniem zdobywanym na całym świecie oraz wysokimi kwalifikacjami i kompetencjami inspektorów i ekspertów. Usługi wykonujemy w oparciu o ustalenia kontraktowe, przepisy prawne, normy, instrukcje oraz praktyki handlowe. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

Zarząd

Maciej Zaczek

Prezes Zarządu

Sebastian Hofman

Członek Zarządu

Polityka jakości 

Pragniemy być godną zaufania i jak najczęściej wybieraną firmą branży badań, inspekcji i certyfikacji, która dąży do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie im profesjonalnych usług spełniających wymagania, mających zastosowanie, przepisów prawnych i innych.

Możliwości skorzystania z usług POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku mają wszyscy Zleceniodawcy na równych prawach.

W zakresie inspekcji towarów prowadzona działalność jest także zgodna z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 "Ocena zgodności - Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję".

Certyfikaty:

Historia

 

styczeń 1949r. - zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu powołujące Przedsiębiorstwo Państwowe POLCARGO Rzeczoznawstwo i Kontrola Ładunków z siedzibą w Gdyni.

luty 1949r. - rozpoczęcie działalności PP POLCARGO w siedzibie w Gdyni oraz w 4 oddziałach terenowych: Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Łodzi.

sierpień 1990r. - powstanie - na bazie biura terenowego w Gdańsku- firmy "POLCARGO Gdańsk Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym" - Przedsiębiorstwo Państwowe.

październik 1991r. - rozpoczęcie działalności prywatnej firmy "POLCARGO Gdańsk" - Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku.

kwiecień 1992r. - zmiana nazwy na "POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów w Obrocie Międzynarodowym" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

czerwiec 2009r. - zmiana nazwy na POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku.

1991r. do chwili obecnej - rozwój terytorialny firmy - obecnie Placówki w Gdyni i Szczecinie, filie w Braniewie i Łodzi oraz Laboratorium w Gdańsku.

kwiecień 2020 grupa J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. przejmuje 68,78% udziałów POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o.o. w Gdańsku.

wrzesień 2020 grupa J.S.Hamilton Poland Sp. z o.o. przejmuje 100% udziałów POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Sp. z o.o. w Gdańsku.

Ankieta zadowolenia Klienta

 

Skargi i odwołania

 

Klienci POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku mają możliwość złożenia skargi lub odwołania od wyników inspekcji w rozsądnym terminie od daty realizacji usługi u pracownika handlowego prowadzącego zlecenie.
Skargi i odwołania rozpatrywane są rzetelnie i bezstronnie przez osoby niezaangażowane bezpośrednio w realizację przedmiotowej usługi.
Na życzenie Klienta POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z o.o. w Gdańsku udostępnia procedurę rozpatrywania skarg i odwołań.

Dane rejestrowe firmy

POLCARGO - Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku

ul. Władysława IV 13B

80-547 Gdańsk

 

Kapitał zakładowy: 138.300,00 PLN

 

Rejestr Handlowy:

Rejestr Przedsiębiorców

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Nr KRS 0000142795

REGON 190533950

 

NIP 583-000-52-07