POLCARGO świadczy usługi, w wyniku których Klient uzyskuje obiektywną informację na temat jakości i ilości towarów przedstawionych do kontroli oraz ich obsługi - magazynowania, transportu, przeładunku, segregacji i innych czynności.

Dodatkowo, wykonywane audyty i wdrożenia pozwalają Zleceniodawcom osiągnąć przewagi konkurencyjne oraz spełnić wymogi przepisów prawa. 

Oferowane usługi pomagają sprawdzić ofertę partnera, ułatwiają rozliczenie transakcji, są przydatne w dochodzeniu racji w relacjach z uczestnikami obrotu handlowego.

Naszymi Klientami są między innymi eksporterzy, importerzy, spedytorzy, firmy przeładunkowe i ubezpieczeniowe, producenci, odbiorcy krajowi i zagraniczni, osoby fizyczne i prawne.

Usługi w kraju i za granicą.

Firma nie wykonuje kontroli urzędowych.