Warehouse-icon

Inwentaryzacja węgla na składach.

• pomiary geodezyjne i obliczenia objętości złożeń. Czynności wykonywane przez specjalistyczną, zewnętrzną firmę.

• próbobranie, badania empiryczne, ustalenie gęstości nasypowej w poszczególnych złożeniach.

• wykonanie obliczeń i określenie ilości węgla na każdym złożeniu.

• wystawienie Raportu

kontakt

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.