ship-128

KONTROLA CUKRU W EKSPORCIE LUB IMPORCIE W MORSKICH PORTACH HANDLOWYCH POLSKI:

 

• Kontrola czystości ładowni lub kontrola opróżnienia ładowni (zależnie od relacji).

• Kontrola plomb.

• Nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem.

• Wizualna ocena stanu towaru.

• Liczenie.

• Draft survey – kontrola ilości poprzez pomiar zanurzenia statku.

• % ważenie worków.

• Kontrola opakowania i oznakowania.

• Próbobranie.

• Analiza.

• Serwis zdjęciowy.

• Bieżące informacje o przebiegu kontroli.

• Wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli

kontakt

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.