Warehouse-icon

KONTROLA ZAŁADUNKU CUKRU NA TERENIE KRAJU:

• Wizualna kontrola przydatności środków transportu.

• Liczenie.

• % ważenie worków.

• Kontrola opakowania i oznakowania.

• Kontrola plomb.

• Serwis zdjęciowy.

• Bieżące informacje o przebiegu kontroli.

• Wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

KONTAKT

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.