Brown molasses

Melasa

Nasi Klienci korzystają z wieloletniego doświadczenia Polcargo w kontroli melasy.

 

Przeprowadzamy inspekcje w wielu portach świata. Analizy wykonywane są w laboratoriach wskazanych przez Klientów, w tym także w naszym własnym laboratorium w Gdańsku.

Chętnie podejmiemy nowe wyzwania w nowych lokalizacjach. Nasz Dział  Handlowy - Towary Rolno-Spożywcze przygotuje ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Zainteresowanych prosimy o kontakt »

ship-128

http://dhgdansk@polcargo.gda.pl

Kontrole w portach obejmują między innymi następujące czynności:

• odbiór dokumentów i próbek załadowczych.

• kontrola przygotowania instalacji lądowych (rurociągi, zbiorniki, pompy).

• kontrola przygotowania instalacji na statku (tanki statkowe, rurociągi).

• pomiary tanków statkowych (ullage).

• draft survey - ustalenie wagi towaru wg pomiaru zanurzenia statku.

• stwierdzenie ilości na podstawie odczytu wskaźników zbiorników lądowych i obliczenie ilości.

• nadzór nad przeładunkiem, w tym regularne sprawdzanie instalacji lądowych i statkowych, ocena organoleptyczno - instrumentalna towaru.

• próbobranie z tanków statkowych, rurociągu, zbiorników lądowych.

• kontrola opróżnienia tanków statkowych.

• analizy w czasie inspekcji i laboratoryjne.

• serwis informacyjny.

• sporządzanie raportów z kontroli.

kontakt

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.