20161122_131558_1479817551669

OWOCE I WARZYWA

Kontrole jakości i ilości owoców i warzyw wykonujemy od kilkudziesięciu lat.

 

Eksperci Polcargo posiadają rozległą wiedzę towaroznawczą i lata doświadczeń nabytych podczas kontroli w kraju i poza Polską. 

Rozumiemy znaczenie szybkiego reagowania na potrzeby niezależnych kontroli dla naszych Klientów. Zleceniodawcom proponujemy kontrole jakości i ilości wraz z bieżącym, wyczerpującym serwisem informacyjnym popartym dokumentacją fotograficzną i niezwłocznie wystawionym kompletnym, pisemnym raportem w języku polskim oraz jeżeli wymagane także w języku angielskim.

Kontrole wykonywane są na terenie morskich portów handlowych lub w magazynach na terenie całego kraju. Oferujemy kontrole dostaw morskich, kontrole przedwysyłkowe i reklamacyjne, kontrole jakościowe stanów magazynowych, niezależne pobieranie próbek, nadzór nad składowaniem towarów, kontrolę czystości środków transportu oraz weryfikację stanu magazynów do przyjęcia i składowania dostaw.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z
Działem Handlowym - Towary Rolno - Spożywcze
»

Posiadamy doświadczenie we wprowadzaniu systemu HACCP dla podmiotów sektora owoców i warzyw. Oferujemy także usługi audytorskie według kryteriów wymaganych przez klienta. Szczegółowych informacji chętnie udzieli Sekcja Certyfikacji
 »

 

 

AUDYTY I WDROŻENIA »

Oferujemy kontrole jakości handlowej świeżych

owoców i warzyw według wymagań:

1. norm Unii Europejskiej - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 07.06.2011r. oraz nr 594/2013 z dnia 21.06.2013r.

2. norm Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ). 

3. norm w zakresie bananów - Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1333/2011 z dnia 19.12.2011r.

4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29.10.2003r. w zakresie ziemniaków.

5. wskazanych przez Klienta.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.