Paliwa płynne

Od kilkudziesięciu lat wykonujemy kontrole jakości i ilości paliw płynnych.

Analizy wykonujemy w akredytowanych, zewnętrznych laboratoriach.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Handlowym Towary Chemiczno - Mineralne »

Dostosowane do wymogów Klientów usługi obejmują między innymi następujące czynności:

• kontrola czystości zbiorników.

• próbobranie paliw z cystern, zbiorników lądowych i tanków statkowych.

• pomiary objętościowe towaru w cysternach, zbiornikach lądowych i tankach statkowych, pomiary temperatury i gęstości oraz ustalenie wagi towaru.

• nadzór nad ważeniem cystern.

• nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem.

• analiza chemiczna.

• kontrola opróżnienia zbiorników.

• kontrola plomb.

• plombowanie cystern.

• wystawienie raportów z kontroli.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.