plastik wyciety na strone

TOWARY PRZEMYSŁOWE

Nasza firma zajmuje się kontrolą wielu rodzajów towarów przemysłowych

np. tworzyw sztucznych, ceramicznych, odzieży.

Oferta kontroli obejmuje między

innymi następujące czynności:

 

INSPEKCJE TECHNICZNE:

 

• kontrola ilości i jakości.

• kontrola stanu opakowania i oznakowania.

• mierzenie i ważenie.

• sporządzenie raportu z kontroli.

 

INSPEKCJE PRZEDWYSYŁKOWE:

 

• identyfikacja towaru.

• sprawdzenie zgodności ilościowej i jakościowej towaru z dokumentacją wysyłkową.

• dokumentacja zdjęciowa.

• pobór losowo wybranych sztuk towaru oraz ich wysyłka - na życzenie Klienta.

• sporządzenie raportu z kontroli.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa.