port

mailto:mtrzaskoma@polcargo.gda.pl;juszczyszyn@polcargo.gda.pl

WYROBY HUTNICZE

Naszym Klientom oferujemy kontrole dostosowane do ich potrzeb. Pracują z nami firmy zainteresowane przede wszystkim usługami wykonywanymi na terenie morskich portów handlowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Handlowym - Towary Chemiczno-Mineralne »

Świadczymy między innymi

takie usługi jak:

 

• kontrole prawidłowości złożenia wyrobów na placu.

• oględziny zewnętrzne towaru w miejscu składowania - kontrola stanu wyrobów, w tym:

- kontrola uszkodzeń.

- ocena według American Rust Standard Guide (wyroby hutnicze walcowane na gorąco).

• kontrola ilości (spisywanie wskazanych cech).

• nadzór nad załadunkiem lub wyładunkiem (kontrola stanu towaru).

• wykonanie szkicu rozmieszczenia towaru na statku, pod warunkiem równoczesnego zlecenia kontroli ilości.

• szacunkowe określenie ilości materiału sztauerskiego (drewno) zużytego do zasztauowania towaru na statku.

• Salinity test - stwierdzenie lub wykluczenie obecności chlorków.

• wykonanie dokumentacji fotograficznej.

• bieżący serwis informacyjny i wystawienie raportów z kontroli.

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i innych właściwych przepisów prawnych.