ship-128

KONTROLA ZBOŻA W EKSPORCIE LUB IMPORCIE

W MORSKICH PORTACH HANDLOWYCH

 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

EKSPORT

A. KONTROLA W PIERWSZEJ RELACJI - KONTROLA TOWARU DOSTARCZONEGO DO PORTU:

• pobranie próbek z każdego środka transportu oddzielnie.

• ocena organoleptyczna.

• nadzór nad ważeniem ( w tym monitorowanie stanu urządzeń ważących, cechy legalizacyjne, bieżące tarowanie).

• analiza próbek.

• bieżący serwis informacyjny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

B. KONTROLA W DRUGIEJ RELACJI - KONTROLA TOWARU ŁADOWANEGO NA STATEK:

• przeprowadzenie wywiadu statkowego (informacje o ostatnich podróżach, ostatnie trzy ładunki, ewentualne awarie, protesty itp.)

• kontrola czystości ładowni.

• nadzór nad ważeniem.

• określenie ilości towaru na statku drogą pomiarów zanurzenia statku - draft survey.

• wizualna ocena towaru w czasie załadunku. Możliwy szerszy zakres oznaczeń wykonywanych techniką NIR.

• pobieranie próbek.

• analiza próbek.

• bieżący serwis informacyjny, w tym fotograficzny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

KONTAKT

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

IMPORT

A. KONTROLA W PIERWSZEJ RELACJI - KONTROLA TOWARU WYŁADOWYWANEGO ZE STATKU:

• przeprowadzenie wywiadu statkowego: informacje o ostatnich podróżach, ostatnie trzy ładunki, ewentualne awarie, protesty, sposób załadunku i ważenia kontrolowanej partii w porcie załadowczym itp.

• nadzór nad ważeniem, w tym monitorowanie stanu urządzeń ważących, cechy legalizacyjne, bieżące tarowanie.

• określenie ilości towaru na statku drogą pomiarów zanurzenia statku - draft survey.

• wizualna ocena towaru w czasie wyładunku. Możliwy szerszy zakres oznaczeń wykonywanych techniką NIR.

• pobieranie próbek towaru.

• kontrola opróżnienia ładowni.

• analiza próbek.

• bieżący serwis informacyjny, w tym fotograficzny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

B. KONTROLA W DRUGIEJ RELACJI - KONTROLA TOWARU WYDAWANEGO Z MAGAZYNU:

• monitorowanie pracy magazynu w zakresie wydawania towaru: stan towaru, nadzór nad ważeniem, kontrola zgodności wydawań z dyspozycją spedytora, kontrola prawidłowości realizowanej procedury wydawań przez załadowcę.

• okresowe poglądowe inwentaryzacje.

• wizualna ocena towaru wydawanego na środki transportu.

• pobieranie próbek.

• bieżący serwis informacyjny, w tym fotograficzny.

• wystawienie i przesłanie do Zleceniodawcy Sprawozdania z kontroli.

KONTAKT

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.