Warehouse-icon

KONTROLA ZBOŻA SKŁADOWANEGO W MAGAZYNACH PŁASKICH I SILOSACH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

 

A. KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH

• przeprowadzenie wywiadu z osobą zarządzającą magazynem: informacje o dostawach/wydaniach towaru, sposób ważenia, ewentualne awarie, protesty, reklamacje.

• oględziny magazynu,

• pomiary objętościowe,

• próbobranie do uzyskania gęstości nasypowej,

• oznaczenie gęstości w stanie zsypnym,

• obliczanie wagi towaru. Obmiary szacunkowe.

 

B. PRÓBOBRANIE TOWARU Z KAŻDEGO, WSKAZANEGO DO KONTROLI, MAGAZYNU PŁASKIEGO I SILOSU.

 

C. ANALIZA PRÓBEK - ZAKRES USTALONY Z KLIENTEM, ZGODNIE Z WYMAGANĄ METODYKĄ.

 

D. BIEŻĄCY SERWIS INFORMACYJNY.

 

E. WYSTAWIENIE I PRZESŁANIE DO ZLECENIODAWCY SPRAWOZDANIA Z KONTROLI.

 

 

Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.